Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćsalezjanie w parafii św. Jana Bosko

SALEZJANIE
obecnie pracujący w naszej parafii

ks. Tadeusz Balicki SDB

Odpowiedzialności:

 • Prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS Szczecin
 • Radca Wspólnoty Zakonnej
 • Neokatechumenat

I profesja zakonna: 22 sieprnia 1976
Święcenia kapłańskie:
18 czerwca 1985

Miejsca posługi duszpasterskiej:
1985-1989 parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Baniach (pomoc duszpasterska)
1989-2005 parafia św. Jana Bosko w Szczecinie; Prezes SL SALOS Szczecin
2005-2012 proboszcz parafii i dyrektor wspólnoty św. Faustyny w Koninie
2012-2014 ekonom - parafia Wspomożycielki Wiernych w Rumi
od 2014 Prezes SL SALOS Szczecin

Imieniny: 28 października

 

ks. Piotr Grzymała SDB

Odpowiedzialności:

 • kapelan szpitala na Pomorzanach
 • kaznodzieja misyjny

Nowicjat:1988-1989
I profesja zakonna: 22 sierpnia 1989 r.
Święcenia kapłańskie: 27 maja 1997 

Miejsca posługi duszpasterskiej:

od 2018
parafia św. Jana Bosko w Szczecinie

Imieniny: 29 czerwca

 

ks. Mateusz Kopaniecki SDB

Odpowiedzialności:

 • opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza;
 • katecheta SP 21;
 • katecheta SP 51;
 • duszpasterstwo chorych

Nowicjat: 2004-2005 
I profesja zakonna: 10 września 2005 r.
Święcenia kapłańskie: 18 maja 2013 r.

Miejsca posługi duszpasterskiej:

2013-2015
parafia św. Rodziny w Słupsku
2015-2020
 wikariusz parafii i kierownik Oratorium w Moskwie (Rosja)
od 2020 p
arafia św. Jana Bosko w Szczecinie

Imieniny: 21 września

ks. Jan Jermak SDB

Odpowiedzialności:

 • opiekun Parafialnego Zespołu CARITAS
 • duszpasterstwo chorych

Nowicjat: 1972-1973
I profesja zakonna: 9 września 1973 r.
Święcenia kapłańskie: 10 czerwca 1980 r.

Miejsca posługi duszpasterskiej:
1980-1983 wikariusz - parafia w Kobylnicy Słupskiej
1983-1987 wikariusz - parafia w Kawnicach
1987-1995 proboszcz w parafii w Stowięcinie
1995-2001 proboszcz idyrektor w Dębnie
2001-2006 wikariusz w parafii MB Różańcowej w Szczecinie
2006-2012 proboszcz i dyrektor w parafii MB Różańcowej w Szczecnie
2012-2015 ekonom w szkołach salezjańskich na Ku Słońcu w Szczecinie
2015-2016 rektor kaplicy szkolnej w szkołach salezjańskich - Ku Słońcu w Szczecinie
od 2016 parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie (pomoc duszpasterska)

Imieniny:
24 czerwca

ks. Dariusz Łokietek SDB

Odpowiedzialności:

 • dyrektor Wspólnoty
 • kancelaria parafialna
 • kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
 • Rada Wychowawczo-Duszpasterska
 • Kościół Domowy
 • moderator Ruchu "Światło-Życie"
 • duszpasterstwo chorych

Nowicjat: 1991-1992
I profesja zakonna: 22 sierpnia 1992
Święcenia kapłańskie: 27 maja 2000

Miejsca posługi duszpasterskiej:
2000-2002 katecheta Szkoły Salezjańskie przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie
2002-2005 katecheta i Wicedyrektor Szkoły Salezjańskiej w Toruniu
2005-2007 pomoc duszpasterska w parafii Debrzno
2007-2012 dyrektor Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie
2012-2018 ekonom Domu Zakonnego i wikariusz parafii św. Jana Bosko w Szczecinie
od 2018 dyrektor Domu Zakonnego pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Imieniny: 19 grudnia

 ks. Henryk Sak SDB

Odpowiedzialności:

 • Opiekun Żywego Różańca
 • Spowiednik

Miejsca posługi duszpasterskiej:
19.01.1933 u
rodzony w Kątach (Białostockie)
1951-1952 nowicjat w Czerwińsku nad Wisłą
I profesja zakonna: 2 sierpnia 1952
1952-1954 studia filozoficzne w Woźniakowie
1954-1955 asytencja w Różańsku
1955-1956 asytencja w Kowalewie
1956-1957 asystencja w Lądzie
1957-1961 studia Teologiczne w Lądzie
Święcenia kapłańskie: 4 czerwca 1961
1961-1962 Debrzno (katecheta)
1962-1967 Pałowo (katecheta)
1967-1974 Frombork (wikariusz)
9.04.1974 wyjazd na Misje do Brazylii
1974-1975 Recife Bongi (nauka języka, pomoc)
1975 Mustardinha (zastępstwo), Jaboatao Colonia (katechizacja i pomoc w duszpasterstwie parafialnym)
1975-1979 Vicencia (proboszcz)
22.08.1979 powrót z misji w Brazylii
1979-1981 Debrzno (wikariusz)
1981-1982 Londyn (kurs językowy)
1982 Sheffield (zastępstwo ks. proboszcza);
20.09.1982 wyjazd na Misje do Zambii
1982-1983 Meheba Camp, Chingola
1983-1984 Ilondola (kurs języka chibemba);
1984-1984 Luwingu (duszpasterstwo)
1984-1991 Luwingu (dyrektor)
1991-1991 Luwingu (duszpasterstwo)
1991-1994 Lufubu (dyrektor)
14.06.1994 powrót z Misji
1994-1995 Rumia (pomoc w duszpasterstwie);
6.01.1995-31.07.2012 Szczecin św. Jan Bosko (kapelan szpiatala na Pomorzanach)
od 2012 Szczecin św. Jan Bosko

Imieniny: 19 stycznia

ks. dr Stanisław Styrna SDB

Człowiek ogromnego ducha. Spowiednik i kierownik duchowy. Dawny proboszcz parafii.

Nowicjat: 1950-1951
I profesja zakonna: 2 sierpnia 1951
Święcenia kapłańskie: 29 czerwca 1960

Miejsca posługi duszpasterskiej:
1963-1997
wykładowca Katolickiej Nauki Społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjanów w Lądzie
1968-1976 rektor WSD
1966-1967 wykładowca na KUL
od 1970 dyrektor wspólnoty zakonnej w Lądzie
1976-1978 inspektor Salezjańskiej Prowincji Świętego Stanisława Kostki w Warszawie
1979-1988 dyrektor wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii św. Rodziny w Pile
1980-1988 dziekan Dekanatu Pilskiego


Od IX 1980 kapelan „S” w regionie pilskim (nieformalnie), w V 1981 honorowy gość I WZD Województwa Pilskiego.
W 1981 autor w niezależnych pismach „Solidarność Pilska”, „W Naszej Szkole” (pismo KZ Oświaty i Wychowania w Pile).
W 1981 organizował uroczystości poświęcenia sztandarów Komisji Zakładowych „S” w Pile, nabożeństwa poświęcenia krzyży dla zakładów pracy, Msze za Ojczyznę.
W VII 1981 zainicjował powołanie KIK przy parafii św. Rodziny.


Po 13 XII 1981 ukrywał w parafii działaczy „S”
14 XII 1981 współorganizator, następnie przewodniczący Diecezjalnego Komitetu Pomocy – Region Piła, współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, odwiedzał internowanych z Dekanatu Pilskiego w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie (m.in. z ks. Stanisławem Salamonowiczem SDB, ks. Zbigniewem Łepką SDB), interweniował u władz ws. polepszenia warunków odosobnienia, właściwej opieki lekarskiej, umożliwienia uczestnictwa w praktykach religijnych w niedziele i święta, kierował petycje do władz w obronie internowanych i prześladowanych za przekonania.
W 1983 współorganizator grupy pilskiej Pieszej Pielgrzymki Koszalińsko-Kołobrzeskiej na Jasną Górę z udziałem b. internowanych, i działaczy podziemnych struktur „S” (grupa słynęła z eksponowania symboliki „S” i głoszonych przez ks. St. Styrnę konferencji nt. społeczne).
Od X 1984 członek Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
1984-1989 współorganizator Tygodni Społecznych i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej przy kościele św. Rodziny (we współpracy z działaczami podziemnej „S” i KIK).
W II 1987 inicjator powołania przy parafii św. Rodziny filii Instytutu Wyższej Kultury Religijnej im. Jana XXIII. Wielokrotnie karany przez kolegia ds. wykroczeń, nachodzony przez funkcjonariuszy SB, szykanowany przez władze (odmawiano wydania paszportu).


Od 1988 proboszcz i przełożony wspólnot zakonnych w parafiach w Szczecinie, Słupsku, Bydgoszczy
Od 1991 kurator Wspólnoty Uczennic Krzyża wyznaczony przez bp. Mariana Przykuckiego
od 2000 w parafii św. Jana Bosko w Szczecinie. Przez wiele lat duszpasterz wspólnot Odnowy w Duchu Świętym


Wieloletni radca inspektorialny w salezjańskich inspektoratach św. Stanisława Kostki w Warszawie i św. Wojciecha w Pile, członek wielu komisji inspektorialnych, moderator Kapituły Inspektorialnej w Lądzie; uczestnik trzech Kapituł Generalnych Zgromadzenia Salezjanów w Rzymie.

Autor kilku książek z materiałami formacyjnymi, także artykułów naukowych nt. katolickiej nauki społecznej.

Honorowy Obywatel Miasta Piła (2007).

21 II 1983–15 XII 1988 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Pile w ramach SOS/SOR krypt. Społecznik.

Imieniny: 8 maja

 

ks. Mariusz Wencławek SDB

Telefon: +48 501 618 008 
(nie odbieram połączeń "zastrzeżonych")
Poczta elektroniczna:
wenclawek(at)gmail.com

Odpowiedzialności:

 • proboszcz parafii
 • wikariusz dyrektora
 • ekonom wspólnoty
 • katecheta w Przedszkolu  nr 13
 • katecheta w Przedszkolu nr 74
 • Ekipa Notre Dame (duszpasterstwo małżeństw)
 • Wojownicy Maryi
 • duszpasterstwo chorych
 • Diecezjalny Moderator Żywego Różańca;

Nowicjat: 1991-1992
I profesja zakonna: 22 sierpnia 1992
Święcenia kapłańskie: 27 maja 2000

Miejsca poslugi duszpasterskiej:
2000-2005 Szczecin, parafia św. Jana Bosko /pomoc duszpasterska/
2005-2011 Piła, Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego /delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego, Prezes Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży/
2011-2012 Różańsko, parafia pw. św. Michała Archanioła /pomoc duszpasterska/
2012-2018 dyrektor i proboszcz parafii św. Jana Bosko w Szczecine
od 2018 proboszcz parafii św. Jana Bosko w Szczecinie

Imieniny: 19 stycznia

© 2003-2022 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu